Oficiální zastoupení CERTUSS pro Českou republiku a Slovensko. Přímý dovoz od výrobce. Oficiální servisní zastoupení, pozáruční servis.

parní vyvíječe Certuss, oficiální prodejce Certuss, parní kotle


Tam, kde je požadavek na vracení kondenzátu a tento nemá parametry pro přímou zpětnou dopravu, popř. to neumožňuje trasa vedení, nabízíme kondenzátní přečerpávací stanice. Jejich úkolem je akumulace vratného kondenzátu a jeho zpětné přečerpávání do napájecí nádrže parního vyvíječe. Je kladen důraz na spolehlivost a bezpečnost chodu stanice, která je vybaveny dvěma horkovodními čerpadly a vychlazovací nádrží s dochlazení pro případ havarijního provozu.