Oficiální zastoupení CERTUSS pro Českou republiku a Slovensko. Přímý dovoz od výrobce. Oficiální servisní zastoupení, pozáruční servis.

parní vyvíječe Certuss, oficiální prodejce Certuss, parní kotle

Kontejnerové instalace parních vyvíječů CERTUSS

Pro provozovatele, kteří s ohledem na dostupnost prostorů, či velikost stávajících prostor (popř. potřebu mobility), nabízíme variantu v kontejnerové instalaci v tomto rozsahu:

 • samonosný ocelový kontejner s vnějším lakováním, vnitřní zateplení,
 • nezávislé topení s temperací proti zamrznutí, nucená ventilace,
 • vnitřní osvětlení vč. kompletní elektroinstalace kotelny,
 • kompletní instalace příslušenství pro chod parního vyvíječe,
 • vše s potrubním propojením vč. tepelných izolací,
 • kouřovod vyveden vně kontejneru.

 

Kompletní funkční kontejner pak má tyto hranice dodávky pro napojení na média a sítě v místě instalace:

 • jedno napojení přívodu vody - šroubení na plášti kontejneru,
 • jedno napojení odkanalizování - šroubení na plášti kontejneru,
 • jeden přívod el. kabelu - průchodka v plášti kontejneru na provlečení silového kabelu 3x400V,
 • jedno napojení přívodu plynu - přírubou na plášti kontejneru,
 • kouřovod s prostupem pláštěm kontejneru pro napojení venkovního komínového tělesa,
 • jeden vývod parního potrubí ukončen přírubou na plášti kontejneru,
 • jeden vývod ukončen přírubou pro napojení kondenzátního vedení,
 • hlášení o provozních a poruchových stavech bude přivedeno na svorkovnice rozvaděče el. ovládání v kontejneru.

 

Odtud se napojí el. kabely k velínu. Pro umístění kontejneru v místě je pak nutno zajistit tuto instalační připravenost:

 • pro umístění kontejneru nutná rovná zpevněná plocha (beton, panely),
 • pro umístění nutno kalkulovat s nutností přístupu do kontejneru servisními dveřmi (servis zařízení) a pro obsluhu,
 • umístění kontejneru v souladu s místně platnými předpisy (bezpečnostní, požární předpisy).